Bollebygd
  Allservice
Kontakta oss på
0702-855578 eller
033-288004
info@bollebygd-allservice.se

OVK/Energiåtgärder

OVK åtgärder (Obligatorisk Ventilations Kontroll)

Rensning av ventilationssystem

Luftflödesmätningar samt justeringar för att skapa en bra inomhusmiljö och effektiv värmeanvändning.

Ventilation -  service av fläktar. Allt från villor till industiaggregat och stallventilaton.

Radonmätningar med förslag på åtgärder

Service av brandventillation

Byte av drivremmar/skivor, lager på elmotorer/lödning av värmebatterier

 

Energiåtgärder